Kontakt

Dane kontaktowe

Rectangle 4

REMER Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
NIP: 7961019671

KRS 0000995383 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
Kapitał zakładowy w wysokości 178 700 złotych.

Napisz do nas

Rectangle 4

Treść wiadomości